Bij de beantwoording van vragen maken we soms gebruik van een voorbeeld gezin, met 5 bewoners, en 4.200 kWh jaarverbruik. De bedragen hieronder zijn indicatief voor dat gezin. Alle belastingtarieven zijn gebaseerd op 2019.

 

Wat is het verwachte effect van de gewijzigde klimaatplannen? (13-3-2019)

Op basis van de toelichting van Rutte en Wiebes (https://www.youtube.com/watch?v=Dgms0H4BIkw)  kan het volgende geconcludeerd worden;

  • (6’40” )De overheid zal de verhoging ODE en de vermindering energie-belasting aanpassen. Die hebben allebei geleid tot een hogere energierekening. Deze belastingen spelen geen rol in het voordeel van de postcoderoos-regeling.

  • Ten opzichte van 2018 is de directe energiebelasting verminderd, waardoor deze belasting geen bijdrage gaf aan de verhoging van de energierekening, maar juist een verlaging van de rekening.

  • (8’40”) De overheid wil bovenop de ETS heffing een extra CO2 heffing voor bedrijven. Dat heeft tot gevolg dat elektrische energie duurder wordt, waardoor de opbrengst uit energieverkoop voor de coöperatie toeneemt.

Per saldo kunnen de deelnemers van de energie-coöperatie op basis van bovenstaande dus een hogere winstuitkering van de coöperatie verwachten. De wijziging van het klimaatplan heeft dus een positief effect op het voordeel van de energie-coöperatie.

 

Wat is het financiële voordeel voor de deelnemers?

- Een veel lagere inkoopprijs dan zelfstandige inkoop en installatie; omdat de coöperatie met honderden panelen tegelijk inkoopt. (Voorbeeld gezin; 16% = €750,-)

- 15 jaar belastingvoordeel over de energie die verbruikt en ook opgewekt wordt. (Voorbeeld gezin in 2019;  €500,-)

- Winstuitkering van de coöperatie. (Voorbeeld gezin ongeveer €50,- in 2019)

 

Hoe wordt het jaarlijkse belastingvoordeel betaald?

De energieleveranciers mogen dit zelf bepalen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er na de jaarnota, een aparte nota gestuurd wordt waarin de daadwerkelijke teruggave verrekent wordt. 

 

Bij Greenchoice en Qurrent wordt het belastingvoordeel gelijk in je maandtermijn verrekent, en kun je op ieder moment een actueel overzicht krijgen met verrekening van het belastingvoordeel. (https://www.qurrent.nl/updates/bericht/1383/gedoe-met-postcoderoos-administratie-verleden-tijd)

 

Delta Energie verrekent de teruggave energiebelasting alleen bij de eindafrekening. Van Delta hebben we onderstaande overzicht ontvangen. De deelnemer heeft in dit voorbeeld 1.637 + 105 kWh opgewekt, in krijgt hiervoor een vermindering van €165,83 + €10,98 = €176,81 exclusief 21% BTW = €214,- incl BTW. Hiervoor zou dit huishouden met 6 panelen deelnemen. TholenSolar verwacht dat de deelnameprijs voor 6 panelen niet meer wordt dan €1.500,-.

Kunnen deelnemers gewoon bij hun eigen energieleverancier blijven?

Ja, als die leverancier de aftrek van energiebelasting wil faciliteren. Na 12 maanden berekent de coöperatie de opgewekte energie per deelnemer, en verstuurt dan een ledenverklaring naar de energiemaatschappij. In bovenstaande overzicht heeft de coöperatie dus aan Delta gemeld dat er 1.637 kWh en 105 kWh voor deze deelnemer met 6 panelen opgewekt is. De energiemaatschappij doet dan de verrekening.

 

Welke energieleveranciers verrekenen de energiebelasting?

Dat zijn in ieder geval; Anode, Budget Energie, De Groene Stroomfabriek, Delta, Eneco, energiedirect.nl, Engie, E.On, Essent, Greenchoice, Huismerk Energie, Leon Zeewolde, Main Energie, Energie VanOns, NLE, Nuon, Om, Pure Energie, Qurrent, Sepa Green, Servicehouse.

Controleer het actuele overzicht op; https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-werkt-je-energieleverancier-mee. Vraag voor de zekerheid ook even bij je energieleverancier hoe ze omgaan met verrekening van belastingvoordeel volgens de regeling verlaagd tarief art. 59a WBM (postcoderoosregeling).

 

Hoe wordt de winstuitkering aan de deelnemers uitgekeerd?

Op de algemene ledenvergadering wordt besloten of de winst uitgekeerd wordt aan de deelnemers. Bij winstuitkering maakt de coöperatie het geld over naar de bankrekening van de deelnemers.

 

Wat gebeurt er met de zonnepanelen na 15 jaar?

Het belastingvoordeel volgens regeling verlaagd tarief wordt 15 jaar toegepast. Zonnepanelen blijven echter tot wel 30 jaar stroom opwekken. De panelen hebben dus een restwaarde na de eerste 15 jaar. De coöperatie kan besluiten de panelen dan te verkopen, of om door te gaan met exploitatie. In beide gevallen verwachten we nu dat de restwaarde per paneel dan ongeveer €50,- is. Die restwaarde is voor de leden van de coöperatie, en wordt uitgekeerd als de zonnepaneelinstallatie verkocht wordt.

 

Als ik al zonnepanelen heb, kan ik dan ook meedoen?

Ja. Met de energie-coöperatie compenseer je de elektriciteit die je niet met je eigen panelen kunt opwekken.

 

De salderingsregeling komt te vervallen. Wat heeft dat voor gevolg?

De regeling verlaagd tarief is ook een bijzondere vorm van salderen. De overheid wil de saldering vervangen door een teruglever-vergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt afhankelijk van het moment waarop energie geleverd wordt. Hoogstwaarschijnlijk wordt het financiële voordeel dan minder interessant. Het wordt in ieder geval fors minder interessant voor huiseigenaren met zonnepanelen. De energie die u in de zomer extra opwekt, kunt u niet langer in de winter "gebruiken".

Het is erg belangrijk om te realiseren dat de overheid beide vormen van saldering waarschijnlijk tegelijk zal vervangen door de teruglever-vergoeding. Als u dan al lid bent van de coöperatie is artikel 59a, lid 1c erg belangrijk. Hierin staat namelijk dat de regeling 15 jaar toegepast wordt, vanaf het moment dat de aanwijzing van de belastingdienst verkregen is. Dus als u nu deelneemt in de energie-coöperatie blijft u tot 2034 de bijzondere vorm van salderen toepassen. Dat is vooral interessant voor huishoudens die bijvoorbeeld een warmtepomp of elektrische auto willen aanschaffen.

 

Kan ik meedoen met een huur/leen of lease overeenkomst?

Ja. Er zijn 2 mogelijkheden.

- De coöperatie kan investeren in extra panelen, en deze leasen deelnemers. Aanvragen hiervoor worden beoordeeld door het bestuur van de coöperatie. Omdat hiervoor slechts een beperkt aanbod is, zal de coöperatie naar eigen inzicht een beslissing nemen over toekenning van een aanvraag.

- U sluit zelf een lening af, bijvoorbeeld met een rentebedrag van 2%. Dan is de overige 4-6% verwacht rendement persoonlijke winst op deze lening.

 

Op mijn energienota  staat al vermindering energiebelasting (ook in het voorbeeld hierboven van Delta). Kan ik meer energiebelasting terugkrijgen dan dat ik betaal?

Ja. De regels vermindering energiebelasting zijn een heffingskorting. Omdat de overheid vindt dat een elektriciteitsaansluiting een basisbehoefte is, compenseert de overheid het gebruik van deze aansluiting per dag. Op die manier kun je jaarlijks ongeveer 2.500 kWh belastingvrij energie verbruiken. Omdat je als deelnemer van de coöperatie gewoon op het elektriciteitsnet aangesloten blijft, heb je ook recht op deze heffingskorting.

 

Ik ga misschien binnen 15 jaar verhuizen. Kan ik dan lid blijven van de coöperatie?

Ja, als je in hetzelfde dorp blijft wonen.

Ja, als je binnen hetzelfde postcoderoosgebied blijft wonen (zie postcoderozen)

Ja, als je verhuist naar het andere postcodegebied in de gemeente Tholen, maar dan zal het bestuur van de coöperatie afstemmen of je kunt overstappen naar de andere postcoderoos op de gemeente Tholen.

Nee, als je verhuist naar een andere gemeente dan Tholen. Je deelname wordt beëindigd en je panelen worden aangeboden aan de coöperatie. De coöperatie kan de panelen dan terugkopen voor de restwaarde + een gegarandeerd rendement voor deelname.

 

Hoe hoog is het gegarandeerde rendement?

Dat rendement wordt op de algemene ledenvergadering bepaald voor het volgende boekjaar, waarschijnlijk door middel van stemming. Een gegarandeerd rendement van 3% is acceptabel. Het bestuur van de coöperaties is nog in overleg hoe deze beslissing genomen gaat worden.

 

Hoeveel panelen heb ik nodig?

Dat kun je het best berekenen op basis van je energienota. In het voorbeeld hierboven van Delta moeten de eerste 4 regels opgeteld worden om het jaarverbruik te bepalen.

- In het voorbeeld is dat 68,79 + 924,21 + 105,64 + 1419,36 kWh = 2.518 kWh.

- Per paneel gaat de coöperatie 280 kWh per jaar opwekken.

- Het aantal panelen dat je nodig hebt is dus; 2.518 kWh / 280 kWh = 9 panelen.

Het voorbeeld gezin met 4.200 kWh jaarverbruik heeft dus 15 panelen nodig. (4200/280=15).

 

Mag ik ook met meer panelen deelnemen?

Ja. Dat kun je bijvoorbeeld doen als je een elektrische auto wilt kopen, of een warmtepomp wilt installeren. Als je meer energie opwekt dan verbruikt, dan kun je over de extra opgewekte energie geen belasting verdienen. Daarbij geeft de overheid niet meer belastingvoordeel dan de eerste belastingschijf voor 10.000 kWh. Dat komt dus overeen met 36 panelen. Als er voor één deelnemer meer dan 10.000 kWh opgewekt en verbruikt wordt, dan wordt alleen over de eerste 10.000 kWh belastingvoordeel gegeven. In 2019 is dat voor 10.000 kWh ; € 0,1193 x 10.000 kWh = €1.193,- incl BTW belastingvoordeel.

 

Met mijn onderneming heb ik een aansluiting van 3x80A, en ik verbruik jaarlijks 40.000 kWh. Wat is mijn belastingvoordeel bij deelname aan TholenSolar?

Bij 40.000 kWh afname betaal je de belasting in de eerste en tweede schijf. Voor de regeling verlaagd tarief wordt eerst, en alleen de eerste schijf van energiebelasting verrekend. Omdat ondernemingen de BTW kunnen aftrekken is uw voordeel €0,0986 x 10.000 kWh = €986,- ex BTW.

 

Met mijn onderneming verbruik ik 200.000 kWh en ik betaal daarom slechts €0,014 energiebelasting en €0,05,- leveringstarief. Is deelname aan de coöperatie voor mij interessant?

Ja, uw financieel belastingvoordeel bij deelname met 36 panelen is ook €986,- ex BTW. Het belastingtarief van €0,014 is de derde belastingschijf, u betaald eerst de eerste en tweede belastingschijf. De regeling verlaagd tarief wordt eerst, en alleen toegepast op de eerste schijf. Die schijf is tot 10.000 kWh en heeft een belastingtarief van €0,0986 ex BTW.

 

Wat gebeurt er met de opgewekte energie?

Enduris laat een brutoproductiemeter installeren bij de zonnepanelen. Hiermee worden de opbrengsten gemeten. Met de hoogste bieder voor onze elektrische energie sluiten we een leverovereenkomst. Naar verwachting is dat ruim €0,07 per kWh. De opgewekte energie van het voorbeeldgezin wordt dus verkocht voor €0,07 x 4.200 kWh = €294,- per jaar.

 

Hoeveel kost een paneel?

De definitieve prijs van een paneel berekenen we op basis van de prijzen die toeleveranciers en installateurs vragen.  Daarnaast weten we nog niet welke bijdrage we van het Zeeuws Klimaatfonds gaan ontvangen. We verwachten dat de netto eigen bijdrage tussen €200,- en €250,- bedraagt per paneel.

 

De aanbetaling van 10% is €30,25 per paneel. Waarom is het geen €25,- per paneel?

Omdat we eerst de 21% BTW in rekening moeten brengen. De coöperatie is aangifteplichtig voor de BTW, en zal dus €5,25 BTW per paneel terugvragen bij de belastingdienst. Daarna brengen we de volledige €30,25 in mindering op je persoonlijke aanbod.

 

Ik doe mee met mijn onderneming. Kan ik de BTW ook zelf aftrekken?

Ja. Kies dan bij de betaalmogelijkheden om de aanbetaling via een factuur te betalen. Daarna brengen we €25,- in mindering op je persoonlijk aanbod.

 

Betaal ik ook BTW bij betaling van mijn persoonlijk aanbod?

Ja. Het voorbeeld gezin besluit om deel te nemen met 15 panelen. De aanbetaling is €25 x 15 + 21% BTW = €453,75,-

De coöperatie krijgt daarna €78,75 terug van de belastingdienst. 

Uit de definitieve kostprijs berekening  van TholenSolar blijkt bijvoorbeeld dat een paneel €235,- ex BTW kost.

Het voorbeeld gezin krijgt dan een persoonlijk aanbod voor 15 panelen à €235,- min aanbetaling  incl. BTW = €3.071,25 + €645,- btw = €3.716,21

Daarna zal de coöperatie opnieuw €645,- terugvragen bij de belastingdienst. Deze belasting wordt door de coöperatie terugbetaald aan de inschrijver.

 

Het voorbeeld gezin ziet dus de volgende transacties; aanbetaling + 100% betaling - terugontvangst BTW = €453,75 + €3.716,21 minus €645,- = €3.525,- voor 15 panelen. De prijs per paneel is dan €3.525,- / 15 = €235,- per paneel.

 

Waarom wordt er een aanbetaling gevraagd?

- Met de aanbetaling weten we zeker dat u gaat deelnemen.

- Met de aanbetaling weten we zeker welk aantal panelen u nodig heeft.

- Met de aanbetaling kunnen we toeleveranciers laten weten dat er al financiën beschikbaar zijn, en dat deelnemers bereid zijn om 100% financiering te verstrekken.

- Met de aanbetaling kunnen we de eerste kosten betalen, zoals kosten voor notaris, constructieberekeningen, ontwerp etc.

 

Krijg ik mijn aanbetaling terug?

Het bedrag van de aanbetaling wordt in mindering gebracht op het definitieve aantal panelen. 

 

Ik heb een aanbetaling aan NTxDuurzaam gedaan. Waarom niet aan TholenSolar?

TholenSolar was tot 27-2-2019 een project van NTxDuurzaam. Inmiddels is TholenSolar een zelfstandige energie-coöperatie, en kan ze  zelfstandig leden werven en overeenkomsten aangaan. Samen met het bestuur van de energie-coöperaties werken we momenteel aan de overdracht om zelfstandig functioneren mogelijk te maken. De energie-coöperaties blijven tot realisatie van de zonnepaneelinstallatie samenwerken met NTxDuurzaam. Met uw aanbetaling  heeft u NTxDuurzaam de opdracht gegeven om een aanbod op te stellen voor realisatie van een zonnepaneel-installatie. Dat aanbod zal NTxDuurzaam eerst met het bestuur van de coöperaties afstemmen, voordat we het aan u persoonlijk voorleggen.

 

Wat is de rol van NTxDuurzaam?

NTxDuurzaam is een zelfstandig bedrijf met als hoofdactiviteit; (SBI-7112) Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies. Ontwikkeling, initiatie en implementatie van projecten ter bevordering van verduurzaming van de maatschappij. NTxDuurzaam heeft samen met de gemeente Tholen, en de Duurzaamheidskring Tholen het project TholenSolar opgestart. Het project was een pilot, om de werking en de belangstelling van de gemeentelijke bevolking te peilen. Het doel van project TholenSolar was één postcoderoos coöperatie, met ongeveer 15-20 deelnemers voor ongeveer 200 panelen. Bij voldoende interesse wilden we in maart 2019 één coöperatie oprichten.

 

Wat is het belang van NTxDuurzaam?

NTxDuurzaam wil zelfstandig nieuwe duurzaamheidsprojecten ontwikkelen, initiëren en opstarten, zonder daarbij risicodragend krediet af te sluiten. Daarnaast wil NTxDuurzaam een gecontroleerde groei van projecten. Om dit mogelijk te maken investeert NTxDuurzaam veel tijd in de opstart van een project. Als een project succesvol is, zal NTxDuurzaam een marktconforme, en acceptabele vergoeding vragen voor de geleverde diensten en/of producten. De gebudgetteerde kosten van een project mogen daarbij niet overschreden worden.

 

Wat moet ik nog meer weten?

Deelnemen in een energie-coöperatie, is een investering. Een investering waarin je weloverwogen risico's neemt. Door deze risico's kan je rendement hoger of lager zijn. Het rendement is in ieder geval veel hoger dan rente op een spaarrekening, omdat er dan geen risico is. Het grootste risico bij een normale investering is verlies van je inleg. Dat is niet mogelijk bij investering in een energie-coöperatie. 

 

In artikel 59a van de wet op milieubelasting is namelijk vastgelegd dat er voor een periode van 15 jaar een belastingvoordeel toegepast wordt. Dat voordeel start op het moment dat de coöperatie een toewijzing van de belastingdienst ontvangt. Omdat de overheid de hoogte van belastingen bepaalt, kan het belastingvoordeel dus veranderen. Omdat de overheid wil dat elektriciteit goedkoper wordt, zal de belasting op elektriciteit niet hoger worden dan €0,1193 / kWh (incl. BTW, stand 2019).

De overheid wil dus dat we meer elektrische energie gaan gebruiken. Bijvoorbeeld met warmtepompen of elektrische auto's. Als we daarvoor volledig overschakelen op elektrische energie, moet er ongeveer 7x meer elektrische energie opgewekt worden. Kan dat?? Nee, want de overheid wil tegelijkertijd kolencentrales sluiten, en oude kerncentrales worden op dit moment gesloten. 

De vraag neemt dus toe, maar het aanbod neemt af. De verkoopprijs van elektriciteit zal dus stijgen. Die is nu €0,06 / kWh, maar die gaat dus waarschijnlijk stijgen. En omdat je als lid van de coöperatie eigenaar bent van de zonnepanelen, profiteer je daarvan, waardoor je rendement zal veranderen.

Omdat jouw zonnepanelen op het dak van een grote loods liggen, kun je niet direct je eigen energie verbruiken. Je blijft gewoon afnemen bij je energieleverancier. Als de kostprijs voor elektriciteit stijgt, ga je dus meer betalen. Maar omdat je zelf ook verkoopt, via de energie-cooperatie aan de energieleveranciers, ga je ook meer ontvangen. 

 

Als lid van een energie-coöperatie, krijg je dus zekerheid. Je weet zeker dat verandering van energiebelasting en duurdere elektriciteit niet ten koste gaat van jouw rekening. Jij bent duurzaam bezig, en daarom verdien je voordeel!

 

Bij "contact" kun je jezelf aanmelden voor een informatiebijeenkomst. We informeren je zo goed mogelijk en gaan graag samen met je aan de slag om Tholen duurzamer te maken. We zullen je vragen zo goed mogelijk beantwoorden.