Wat krijg je als deelnemer bij Energie-Coöperatie TholenSolar?

- Na inschrijving ontvang je maandelijks een e-mail met de voortgang van het project waarop je ingeschreven hebt.

- Zodra het project gereed is voor uitvoering ontvang je een aanbieding voor deelname van Energie-Coöperatie TholenSolar U.A.*

- Bij de aanbieding is een ledenovereenkomst opgenomen. Hierin staat beschreven met welk bedrag je gaat deelnemen in de coöperatie.

- In de aanbieding worden de uitvoeringsdetails van het project gespecificeerd. De belangrijkste details zijn;

- De installateur die de zonnepanelen gaat installeren

- Het merk- en type van de zonnepanelen en de omvormers

- De garantietermijn van de zonnepanelen en omvormers

- De energie-maatschappij waarmee een leveringscontract is afgesloten, en de verkoopprijs per kilowattuur

- Het adres van de daklocatie, de termijn van het opstalrecht en de huurprijs per paneel per jaar

- Het bestuur van de Energie-Coöperatie geeft opdracht tot uitvoering van het project als er voldoende budget ontvangen is van de deelnemers

- Na oplevering van de installatie ontvangt u een informatiekaart met alle details van de installatie.

- Daarna verzorgt de coöperatie de aanmelding van je lidmaatschap, bij jouw energie-maatschappij.

- Met die aanmelding wordt de energie-belasting in mindering gebracht van je energierekening.

- Je kunt dus je maandtermijn verlagen. Ongeveer met €25,- per 10 zonnepanelen.

- U wordt uiteraard regelmatig geïnformeerd over de opbrengsten van de zonnepaneelinstallatie

- Er wordt jaarlijks een jaarrekening opgemaakt.

- Na controle door de kascommissie, wordt deze jaarrekening gepresenteerd op de algemene ledenvergadering

- De algemene ledenvergadering stemt en beslist iedere 3 jaar over de aanstelling van de bestuurders

*Als het project niet uitgevoerd kan worden, dan wordt het bedrag van aanbetaling teruggestort

 

Bij "Rendement" wordt uitgelegd wat je totale opbrengst is van een deelname.