Rendement moet vergeleken worden met de rente die je krijgt als je je investering op een spaarrekening zet. Het huidige rentepercentage, op een internet spaarrekening bij de Rabobank is 0,03% per jaar. Dan is je inleg vrij opneembaar. Bij een depositorekening is de rente nu 1,8%. Dan moet je minimaal €10.000,- inleggen, en kun je 20 jaar lang dat geld niet opnemen.

 

Bij een investering in minimaal 5 zonnepanelen, is je inleg ongeveer €1.250,- en is het rendement minimaal 3%. Je kunt dan je panelen doorverkopen. Met 5 panelen kun je je maandelijkse voorschotbedrag aan de energieleverancier verlagen met €14,-. De jaarlijkse opbrengst is dan €168,- Van dat bedrag moet ook de investering afgeschreven worden. Omdat je 15 jaar lang dit voordeel hebt, zou je per jaar ongeveer €85,- moeten aflossen. Dan hou je dus nog €83,- per jaar over als winst. Bij een inleg van €1.250,- is dat 6,6% rente. Dat is dus veel meer dan 1,8% rente bij een depositorekening bij de Rabobank. In het 2e jaar is je investering nog €1.250,- min €85,- aflossing, dus €1.167,-. De opbrengst blijft ongeveer gelijk. Het rendement is in het 2e jaar dus €83/€1.167 x 100% = 7,1%. Volgens de berekening van de intrinsieke rentevoet kun je op deze manier een rendement halen van 10%. Dat haal je als je 15 jaar lang lid blijft, en als energiebelasting en energiekosten gelijk blijven.

 

Het effect van daarvan lees je op "Hoe werkt het?"