TEST

TholenSolar#1, Operationeel vanaf 1 maart 2020.

TholenSolar#2, In voorbereiding, gepland operationeel vanaf september 2020.

 

TholenSolar maakt duurzame energie voor iedereen in de gemeente Tholen beschikbaar, met behoud van ons zeeuwse landschap.

- Volledig verzekerde zonnepanelen

- Een interessante jaaropbrengst

- Profiteer van de gunstige ligging van daken in onze polder, en het gezamenlijk inkoopvoordeel en onderhoud bij Energie Coöperatie TholenSolar.

 

Je eigen duurzame energie opwekken, maar niet vanaf je eigen dak. Hoe werkt dat?

De overheid vindt dat er sprake is van eigen energie als je in de omgeving van de zonnepanelen woont en als de installatie jouw eigendom is. Als je lid wordt van Energie Coöperatie TholenSolar, dan wordt je mede-eigenaar van de zonnepanelen. De Energie Coöperatie toont het eigendom aan met een recht van opstal. Het opstalrecht wordt ondertekent bij notaris Knook & Schot.

 

Voor onze zonnepaneel-installatie laten we een eigen "slimme meter" installeren. Daarmee registreren we de hoeveelheid opgewekte energie. We leveren die energie terug aan het elektriciteitsnet, en daarvoor ontvangen we een verkoopvergoeding van een energiehandelaar. Voor TholenSolar#1 hebben we een leveringscontract afgesloten met Delta Energie BV.  Met de verkoopopbrengst van de energie kunnen we alle kosten van de installatie betalen. De verkoopopbrengst per kilowattuur is ongeveer 7,5 cent, inclusief BTW. De winst bewaren we op de bankrekening van de Energie Coöperatie.

 

Onze stroom leveren we aan het elektriciteitsnet. Vanuit dat net worden de huishoudens en bedrijven in de gemeente Tholen van elektriciteit voorzien. De elektriciteitsmeter bij iedere aansluiting registreert hoeveel stroom u per jaar verbruikt. Voor die stroom betaalt u ongeveer 21 cent per kilowattuur. Dat bedrag bestaat uit 10 cent energiebelasting. Inclusief BTW is dat 12. Iedereen die elektriciteit afneemt betaalt die 10 cent belasting over de eerste 10.000 kilowattuur per jaar. Ook bedrijven en grootverbruikers. 

 

Als lid van de Energie Coöperatie wek je dus energie op met onze zonnepanelen, en koop je je eigen energie terug van de energiemaatschappij. In dat geval vind de overheid dat je de energiebelasting van 12 cent niet hoeft te betalen.  De Energie-Coöperatie verdeelt de opgewekte duurzame energie over de leden. Daarvoor stellen we een ledenverklaring op. Hierin verklaren we hoeveel duurzame energie een lid opgewekt heeft bij de Energie Coöperatie. Die ledenverklaring sturen we naar de energiemaatschappijen waarbij de leden een energiecontract hebben.

 

Vervolgens brengen de energiemaatschappijen de energiebelasting in minder van de jaarafrekening. Op die manier kost een kilowattuur geen 21 cent, maar slechts 9 cent.