Inschrijving voor 1 zonnepaneel à 280 kWh per jaar, met coöperatie TholenSolar.

€ 35,00

Bij inschrijving betaalt u 10% van de gebudgetteerde verkoopprijs, inclusief BTW. Omdat de coöperatie BTW terug mag vorderen, ontvangt u die later als lid terug. We factureren uw inschrijving daarom niet direct aan u, maar aan de Energie-Coöperatie TholenSolar.

Met deze inschrijving geef ik NTXDuurzaam opdracht tot mijn inschrijving bij;

Energie-Coöperatie TholenSolar

Ik accepteer de statuten, zoals beschikbaar op de website www.tholensolar.nl. De coöperatie heeft verder de kenmerken van een postcoderoos-coöperatie, conform de voorwaarden van art. 59a WBM

Als bewijs van oprichting ontvang ik de ledenovereenkomst, zoals beschikbaar is op de website www.tholensolar.nl, aangevuld met de gegevens van de coöperatie.

Daarnaast geef ik NTXDuurzaam opdracht tot het uitwerken van een aanbod voor realisatie van een zonnepaneel(pv)-installatie.

Als bewijs van deze uitwerking ontvang ik een aanbod voor deelname in de realisatiekosten van de pv-installatie.

Als er onvoldoende inschrijvingen ontvangen zijn gedurende de inschrijvingsperiode, wil ik dat NTXDuurzaam de inschrijvingsperiode tot 2 maal, opnieuw open stelt.

Als er daarna nog steeds onvoldoende inschrijvingen ontvangen zijn, dan geef ik NTXDuurzaam de mogelijkheid om af te zien van een verdere uitwerking, en deze inschrijving ongedaan te maken. NTXDuurzaam dient daarbij mijn aanbetaling aan mij terug te betalen.