Samen met je vereniging, kerk of stichting

Een belangrijke opgave voor TholenSolar is het vinden van geïnteresseerde huishoudens. Met informatieavonden in jouw dorp, of thuis met je vrienden, informeren we iedereen zo goed mogelijk. Dat kost veel tijd, en op die manier maakt iedereen opnieuw zijn eigen afweging. Dat kan beter, en daarom werkt TholenSolar het liefst samen met bestaande verenigingen, stichtingen of kerken.

Die samenwerking heeft de volgende voordelen;

- Op een verenigingsavond kunnen de leden geïnformeerd worden. Er zijn dan meer mensen aanwezig, en we maken gebruik van de verenigingsruimte. We besparen zo in de kosten, en we bereiken meer bewoners.

- Geïnteresseerden kunnen samen met hun vereniging de berekeningen en de voor- en nadelen afwegen. We kunnen elkaar daarbij adviseren, zodat alle onduidelijkheden besproken zijn, en er op basis van voldoende en juiste informatie een beslissing genomen kan worden. Dat geeft veel meer zekerheid dan alleen je eigen berekeningen thuis aan de keukentafel.

- De aanschafkosten zijn lager, en de vereniging krijgt een vergoeding per deelnemer van de coöperatie. In overleg met de vereniging verdelen we de besparing in verkoopkosten. De vereniging krijgt een vergoeding voor de hulp, en de deelnemer krijgt een korting door lagere verkoopkosten.

 

In overleg met de vereniging maken we graag een plan. Vind je dit interessant voor jouw vereniging, kerk, stichting of club? Stuur dan een bericht via "Contact".